Gegevens en referenties

Opleiding en ervaring

 • Certificaten voorbehouden handelingen 2023
 • Certificaat Vroeg signalering Depressie
 • Certificaat Basis Palliatieve Zorg
 • Certificaat PDL
 • Training ergonomie gevolgd in september 2001 en 2008
 • Applicatiecursus ziekenverzorgende, behaald in 1996
 • Diploma Ziekenverzorging, behaald in 1982


 • Van november 2012 tot heden ZZP-er Bliekendaal Thuiszorg bij diverse particulieren cliënten
 • Van 2010 tot 2012 aandachtsvelder Dementie en vroegsignalering Depressie
 • Van augustus 2005 tot november 2012 wijkziekenverzorgster in de extramurale zorg, Rivas te Papendrecht
 • Van juli 2006 tot 2010 oproepkracht, de Wieken in Papendrecht
 • Van december 2002 tot augustus 2005 wijkziekenverzorgster, Rivas Thuiszorg in Alblasserdam
 • Van januari 1997 tot mei 2003 wijkziekenverzorgster, Stichting Opmaat te Zwijndrecht/Hendrik Ido Ambacht
 • Van juni 1996 tot januari 1997 uitzendkracht, Uitzendbureau Randstad
 • Van oktober 1987 tot en met december 1991, dienst gemeentelijke verpleeghuizen te Rotterdam in de functie van ziekenverzorgende
 • Van februari 1985 tot en met januari 1987, verpleeghuis Sonneburgh te Rotterdam in de functie van ziekenverzorgende/leerlingbegeleidster
 • Van november 1980 tot en met januari 1985, Capelse Verpleeghuizen, de laatste twee jaren als leerlingbegeleidster